Θησαυρός ευχετήριων δίστιχων sms

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Κλεφτες & Κλοπή Στο Κρητικό Παραμύθι...

             ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
                  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
 
 
   Η επανάληψη της άποψης πως οι ανθρωπιστικές επιστήμες - ανάμεσα σ’ αυτές και η λαογραφία - επιτρέπουν όχι μόνο την καλύτερη θεώρηση της κοινωνίας, αλλά, κυρίως, την επίλυση των προβλημάτων της, σίγουρα αποτελεί κοινοτυπία. Αυτή η αρχή, ωστόσο, επιβάλλεται να διέπει κάθε έρευνα ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αξία δεν έχει μόνο η φορμαλιστική (τυπολογική, μορφολογική ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται) αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά και η αναγωγή τους στην κοινωνική τους διάσταση. Με το πνεύμα αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την κλοπή στο κρητικό παραμύθι και στις παραμυθικές αφηγήσεις.