Θησαυρός ευχετήριων δίστιχων sms

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Τα «κοφτά» κάγκελα της Ολύμπου

                                  Τα «κοφτά» κάγκελα της Ολύμπου


                                           Τεχνική και θεματολογία


Η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για τη χρήση του μπετόν, είναι ότι πρόκειται για ένα υλικό που καλουπώνεται. Για να προκύψει δηλαδή οποιοδήποτε αποτέλεσμα πρέπει να έχει εκ των προτέρων διαμορφωθεί μια μήτρα. Είτε αφορά στον ξυλότυπο του φέροντος οργανισμού μιας οικοδομής, είτε στο καλούπι για την κατασκευή ενός αντίγραφου μαρμάρινου φουρουσιού ή ενός περίτεχνου γείσου νεοκλασικίζουσας οικοδομής, είτε σε μια εμπνευσμένη αρχιτεκτονική δημιουργία του Carlo Scarpa, χρειάζεται μια μήτρα, με την αφαίρεση της οποίας – εφόσον το υγρό μπετόν μετατραπεί σε συμπαγή μάζα –μας δίδει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
            Αυτή η καθόλα λογική χρήση του μπετόν δεν αφορά στα κάγκελα της Ολύμπου. Οι ντόπιοι λαϊκοί τεχνίτες δεν χρησιμοποιούν καλούπια ή, καλύτερα, το καλούπι που χρησιμοποιούν δεν καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Αποδομούν τη λογική της χρήσης του υλικού και το αντιμετωπίζουν περίπου ως πλαστικό. Εκμεταλλεύονται την προσωρινή ιδιότητά του, την πλαστικότητα, και στο λίγο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, πριν αυτό στερεοποιηθεί, επεμβαίνουν για να το μορφοποιήσουν.