Θησαυρός ευχετήριων δίστιχων sms

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Η τοπωνυμική έρευνα ως αντικείμενο των Ερευνητικών Εργασιών – project στα Λύκεια. Το παράδειγμα του 4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου


Οι Ερευνητικές Εργασίες θεσμοθετήθηκαν το 2011 (ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011) και από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με την υπ’ αρ. πρωτ. 97364/Γ2 / 30-08-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κοινοποιείται στα λύκεια της χώρας ότι  στο πλαίσιο υλοποίησης του «Νέου Σχολείου» «από το σχολικό έτος 2011-2012 εισάγονται στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) (sic)[1] ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών…». Η ίδια εγκύκλιος παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον διαδικτυακό τόπο http://digitalschool.minedu.gov.gr, απ’ όπου μπορούν να αντλήσουν τις βασικές αρχές από το βιβλίο του εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο» του Ηλία Γ. Ματσαγγούρα.
Επειδή η ιδέα ανάληψης από την πλευρά μου ενός τέτοιου «μαθήματος», ή καλύτερα «δράσης», ήταν ιδιαιτέρως ελκυστική, ανάτρεξα στον διαδικτυακό τόπο για να βρεθώ μπροστά σε μια επιστημονική εργασία 334 σελίδων, αρκετών για να με κάνουν να πατήσω με το «ποντίκι» μου εκείνο το λευκό x που βρίσκεται σε κόκκινο πλαίσιο στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, και να αποφασίσω ότι έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου σε ένα πανεπιστήμιο που με έμαθε να μελετώ και να ερευνώ, και έχοντας μια σχετική εμπειρία στην επιστημονική έρευνα, αποφάσισα να αναλάβω τη διδασκαλία ή καλύτερα την εκπόνηση αυτών των εργασιών.